ИРГЭН ТА ӨӨРИЙН БАЙНГА ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН ХАЯГИЙН БҮРТГЭЛЭЭ ШАЛГАСАН УУ?

ИРГЭН ТА ӨӨРИЙН БАЙНГА ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН ХАЯГИЙН БҮРТГЭЛЭЭ ШАЛГАСАН УУ?

ИРГЭН ТА ӨӨРИЙН БАЙНГА ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН ХАЯГИЙН БҮРТГЭЛЭЭ ШАЛГАСАН УУ?

Дэлгэрэнгүй
Анхааруулга

Анхааруулга

Анхааруулга

Дэлгэрэнгүй
Уриалга

Уриалга

Уриалга

Дэлгэрэнгүй
Регистрийн дугаар ийм учиртай

Регистрийн дугаар ийм учиртай

Регистрийн дугаар ийм учиртай

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 01 сарын тоон мэдээ

2023 оны 01 сарын тоон мэдээ

2023 оны 01 сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 02 сарын тоон мэдээ

2023 оны 02 сарын тоон мэдээ

2023 оны 02 сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ЦАХИМ ГАДААД ПАСПОРТ БУЮУ “E-PASSPORT”-ИЙГ ӨНӨӨДРӨӨС ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ЦАХИМ ГАДААД ПАСПОРТ БУЮУ “E-PASSPORT”-ИЙГ ӨНӨӨДРӨӨС ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ЦАХИМ ГАДААД ПАСПОРТ БУЮУ “E-PASSPORT”-ИЙГ ӨНӨӨДРӨӨС ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 01-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 01-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 01-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1

Дэлгэрэнгүй
Цахимаар гадаад паспортын цээж зураг илгээх заавар

Цахимаар гадаад паспортын цээж зураг илгээх заавар

Цахимаар гадаад паспортын цээж зураг илгээх заавар

Дэлгэрэнгүй
ЭХЭУБГ-ын албан хаагчид гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдав

ЭХЭУБГ-ын албан хаагчид гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдав

ЭХЭУБГ-ын албан хаагчид гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдав

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Тоон гарын үсгийн тухай шинэчилсэн найруулга

Тоон гарын үсгийн тухай шинэчилсэн найруулга

Тоон гарын үсгийн тухай шинэчилсэн найруулга

Дэлгэрэнгүй
2022 оны 10 сарын тоон мэдээ

2022 оны 10 сарын тоон мэдээ

2022 оны 10 сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй