2024 оны Өргөдөл, гомдлын нэгдүгээр улирлын мэдээ

2024 оны Өргөдөл, гомдлын нэгдүгээр улирлын мэдээ

2024 оны Өргөдөл, гомдлын нэгдүгээр улирлын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Гуравдугаар сарын тоон мэдээ

Гуравдугаар сарын тоон мэдээ

Гуравдугаар сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Хоёрдугаар сарын тоон мэдээ

Хоёрдугаар сарын тоон мэдээ

Хоёрдугаар сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Нэгдүгээр сарын тоон мэдээ

Нэгдүгээр сарын тоон мэдээ

Нэгдүгээр сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Тус хэлтсийн 35 албан хаагч ХАСХОМ-ээ хуулийн хугацаанд бүртгүүллээ.

Тус хэлтсийн 35 албан хаагч ХАСХОМ-ээ хуулийн хугацаанд бүртгүүллээ.

Тус хэлтсийн 35 албан хаагч ХАСХОМ-ээ хуулийн хугацаанд бүртгүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-НЭЭЛТТЭЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ОРОН НУТАГТ ” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-НЭЭЛТТЭЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ОРОН НУТАГТ ” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-НЭЭЛТТЭЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ОРОН НУТАГТ ” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дэлгэрэнгүй
Хэрлэн сумын 4-р баг, ахмадын зөвлөлтэй хамтран

Хэрлэн сумын 4-р баг, ахмадын зөвлөлтэй хамтран "Сар бүрийн 15"-ны өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцож Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллаа

Хэрлэн сумын 4-р баг, ахмадын зөвлөлтэй хамтран "Сар бүрийн 15"-ны өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцож Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллаа

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ

Дэлгэрэнгүй
11 сарын тоон мэдээ

11 сарын тоон мэдээ

11 сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Авлигын Эсрэг Олуулаа Нэгдье

Авлигын Эсрэг Олуулаа Нэгдье

Авлигын Эсрэг Олуулаа Нэгдье

Дэлгэрэнгүй