Хэрлэн сумын 4-р баг, ахмадын зөвлөлтэй хамтран "Сар бүрийн 15"-ны өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцож Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллаа

A- A A+
Хэрлэн сумын 4-р баг, ахмадын зөвлөлтэй хамтран

Хэрлэн сумын 4-р баг, ахмадын зөвлөлтэй хамтран "Сар бүрийн 15"-ны өдөрлөгт зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулан ахмадуудын дунд уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж 38 өндөр настанд тоон гарын үсэг олгон ажиллалаа.