Тус хэлтсийн 35 албан хаагч ХАСХОМ-ээ хуулийн хугацаанд бүртгүүллээ.

A- A A+
Тус хэлтсийн 35 албан хаагч ХАСХОМ-ээ хуулийн хугацаанд бүртгүүллээ.