Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.1

Дэлгэрэнгүй
Цахимаар гадаад паспортын цээж зураг илгээх заавар

Цахимаар гадаад паспортын цээж зураг илгээх заавар

Цахимаар гадаад паспортын цээж зураг илгээх заавар

Дэлгэрэнгүй
ЭХЭУБГ-ын албан хаагчид гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдав

ЭХЭУБГ-ын албан хаагчид гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдав

ЭХЭУБГ-ын албан хаагчид гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдав

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Иргэний үнэмлэх дахин авах

Иргэний үнэмлэх дахин авах

Иргэний үнэмлэх дахин авах

Дэлгэрэнгүй
Сум хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

Сум хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

Сум хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

Дэлгэрэнгүй
Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн онлайнаар байгуулах болможтой боллоо

Хуулийн этгээдийн онлайнаар байгуулах болможтой боллоо

Хуулийн этгээдийн онлайнаар байгуулах болможтой боллоо

Дэлгэрэнгүй
Тоон гарын үсгийн тухай шинэчилсэн найруулга

Тоон гарын үсгийн тухай шинэчилсэн найруулга

Тоон гарын үсгийн тухай шинэчилсэн найруулга

Дэлгэрэнгүй