БОР-ӨНДӨР  СУМ  ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧТЭЙ БОЛЛОО.

БОР-ӨНДӨР СУМ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧТЭЙ БОЛЛОО.

Бор-Өндөр сум эд хөрөнгийн улсын бүртгэгчтэй боллоо.

Дэлгэрэнгүй