БОР-ӨНДӨР СУМ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧТЭЙ БОЛЛОО.

A- A A+
БОР-ӨНДӨР  СУМ  ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧТЭЙ БОЛЛОО.

Сумын удирдлага, иргэдийн хүсэлтээр 10,000 гаруй хүн амтай тус суманд Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын даргын тушаалаар #Бор-Өндөр сумын Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгчээр П.Энхцэцэг, Иргэний Улсын бүртгэгчээр Д.Уянга нар тус тус томилогдлоо.

Хэнтий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Б.Төрхүү Бор-Өндөр сумын удирдлагуудтай уулзаж холбогдох тушаалыг танилцуулж бүртгэгч нарын ажлыг хүлээлцэж зөвлөгөө, чиглэл өгч ажиллаа.