АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭ АВЛАА.

A- A A+
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭ АВЛАА.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭ АВЧ, ИРГЭД ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ УРИАЛЛАА

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Тус хуульд зааснаар Монгол улсын 16 насанд хүрсэн иргэн 5 жилийн хугацаатайгаар тоон гарын үсгийг олгохоор тусгасан байдаг.

Тоон гарын үсгийг Улсын бүртгэлийн байгууллагаар дамжуулан хүсэлт гаргасан иргэн бүрт олгож байгаа хэдий ч улсын хэмжээнд тоон гарын үсэг авсан иргэдийн тоо хангалтгүй байсаар байна.

Манай аймгийн хувьд 3500 иргэн тоон гарын үсэг аваад байгаа нь зорилтод бүлгийн иргэдийн 6,3 хувьтай байгаа юм. Тиймээс аймгийн Засаг дарга Ц.Чогсомжав өнөөдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсээс тоон гарын үсгээ авлаа. Мөн бүх сум төрийн байгууллагуудын албан хаагчдыг тоон гарын үсэг авах ажилд манлайлан оролцохыг уриалсан юм.

Тоон гарын үсгийг цаашид бүх төрлийн төрийн цахим үйлчилгээ, Гэрээ хэлэлцээр байгуулах, банк санхүү төлбөр тооцоо, даатгал эрүүл мэндийн үйлчилгээ, өргөдөл хүсэлт зөвшөөрөл албан тоот, бусад бүх төрлийн цахим сервисүүдэд ашиглах боломжтой.

Тоон гарын үсэг нь дэлхийн олон оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хэрэглэхэд хялбар бөгөөд таны аюулгүй байдлыг бүрэн хангана. Тиймээс иргэн та тоон гарын үсгээ Улсын бүртгэлийн байгууллагаар дамжуулан аваарай.