УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛТАН Л. БУДСҮРЭН "ХҮНДЭТ ДОНОР" БОЛЛОО.

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛТАН Л. БУДСҮРЭН

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээлэл технологийн ажилтан Л. Будсүрэн "Хүндэт донор" боллоо. Амжилт хүсье.