ДЭЛГЭРХААН, ХБУ ТОСГОН, ЦЭНХЭРМАНДАЛ, ЖАРГАЛТХААН, МӨРӨН ЗЭРЭГ СУМДАД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
ДЭЛГЭРХААН, ХБУ ТОСГОН, ЦЭНХЭРМАНДАЛ, ЖАРГАЛТХААН, МӨРӨН ЗЭРЭГ СУМДАД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хэнтий аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 2021-2024 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цогц үйлчилгээг суманд хүргэхэд дэмжлэг үзүүлнэ" гэсэн зорилтын хүрээнд Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ГХБХБГ-тай хамтран "Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цогц үйлчилгээ-Нээлттэй газрын харилцаа орон нутагт" өдөрлөгийг 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр Хэрлэн суманд "Эвт худалдааны төв"-д, 2022 оны 05 дугаар сарын 23-27-ны өдрүүдэд Дэлгэрхаан, ХБУ тосгон, Цэнхэрмандал, Жаргалтхаан, Мөрөн зэрэг сумын 111 иргэнд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж 94 иргэнд Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг газар дээр нь олгож нийт 201 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч газрын харилцаа, улсын бүртгэлийн цогц үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэж ажиллалаа.