НЭЭЛЛТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
НЭЭЛЛТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

"Цахим гарын үсгийн тухай хууль"-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд 16 наснаас дээш насны иргэдэд тоон гарын үсгийг олгох ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Хэнтий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Зүүн бүсийн "Эвт худалдааны төв"-д НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ-ийг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгөөр 172 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр төрөөс үнэгүй хувьчилсан газар 3, ГБҮХЭХ баталгаажуулах 1, гэрээний бүртгэл 20, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр ХХК шинээр байгуулах бүртгэл 2, Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах бүртгэл 9, Хоршооны шинэчилсэн дүрэм бүртгүүлэх бүртгэл 4 тус тус үйлчилгээг үзүүлэн нийт 261 иргэнд улсын бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг хүргэн ажилласан байна.