ГАДААД УЛСАД БАЙГАА ИРГЭН МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОНО.

A- A A+
ГАДААД УЛСАД БАЙГАА ИРГЭН МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОНО.