ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ҮР ДҮН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛАЖ ҮНЭЛЭХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХИЙЛЭЭ.

A- A A+
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ҮР ДҮН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛАЖ ҮНЭЛЭХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХИЙЛЭЭ.

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга Ж. Гантулга төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн гүйцэтгэлийг төхөөрөмж ашиглаж үнэлэх журмын танилцуулгыг хэлтсийн албан хаагчдад хийж санал солилцов. Хэлтэст байгууллагын үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хянах дуу дүрс бичлэгийн 8-н төхөөрөмжийг туршилтаар ашиглаж байна