АЗДТГ-ААС ТУРШИЛТААР ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ДУУ ДҮРС БИЧИГЧ КАМЕРИЙГ ХЭЛТСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНХИМД БАЙРШУУЛЛАА.

A- A A+
АЗДТГ-ААС ТУРШИЛТААР ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ДУУ ДҮРС БИЧИГЧ КАМЕРИЙГ ХЭЛТСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНХИМД БАЙРШУУЛЛАА.

АЗДТГазраас туршилтаар тус хэлтсийн үйлчилгээний танхимд иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж буй улсын бүртгэгч нарын ажлыг үнэлэх үнэлгээний төхөөрөмж болон дуу дүрс бичигч камерыг суурилуулж үйлчилгээний сэтгэл ханамж, тухайн албан хаагч байгууллагын үйлчилгээний стандартыг хэрхэн мөрдөн ажиллаж буйг дүгнэх боломж бүрдлээ.