ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СУМАНД

A- A A+
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СУМАНД

Хэнтий аймгийн Засаг даргын Хэтийн Хэнтий 2021-2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цогц үйлчилгээг 18 суманд очиж үзүүлэх талаар аймгийн ГХБХБГазрын удирдлагуудтай санал солилцож 2021 оны 4 дүгээр сараас хамтран зохион байгуулахаар боллоо.