ИРГЭД ТА БҮХЭН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ ТУС ХЭЛТЭСТ БАЙРШУУЛСАН QR КОДЫГ УНШУУЛААРАЙ.

A- A A+
ИРГЭД ТА БҮХЭН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ ТУС ХЭЛТЭСТ БАЙРШУУЛСАН QR КОДЫГ УНШУУЛААРАЙ.