ТЖАХ-ЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

A- A A+
ТЖАХ-ЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2020 оны 12-р сарын 21-25-ны өдрүүдэд тус хэлтсийн албан хаагчид ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн тайлан танилцуулгыг онлайнаар хийж дүгнүүллээ. Үүнээс 6 албан хаагч бүрэн хангалттай үнэлгээ авлаа.