АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ц.ИДЭРТБАТТАЙ УУЛЗАЖ САНАЛ СОЛИЛЦЛОО

A- A A+
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ц.ИДЭРТБАТТАЙ УУЛЗАЖ САНАЛ СОЛИЛЦЛОО

Аймгийн Засаг дарга Ц. Идэрбатад Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны танилцуулгыг хийж аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний төсөлд тусгах Хэлтсийн шинэ барилга, Архивын эх нотлох баримтыг хадгалах нягтруулсан шүүгээ, Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг суманд зохион байгуулах зардлын талаарх асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал солилцлоо.