ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

A- A A+
ХЭЛТСИЙН БАЙРАНД АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор #Зооноз өвчин судлалын төвөөр #Хэлтсийн байранд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажил хийлгэлээ.