Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар

A- A A+
Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар