ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Аймгийн товч түүх. 

Эзэн богд Чингис хааны өлгий нутаг-Хан Хэнтий аймаг Монгол улсын ууган 4 аймгийн нэг бөгөөд Хэнтийн уулархаг нутгийн ихэнхийг эзэлж, Хэрлэн Онон голуудын сав нутагт оршин, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсүмбэр, Төв, Сэлэнгэ аймаг, ОХУ-тай хил залгадаг. Хан Хэнтий уулын аймаг 1923 онд 25 хошуу, 2 шавь, 109 сум, 328 багтай Өндөрхаан хошууны Хэрлэн голын хөвөө Цагаан Эрэг гэдэг газар одоогийн Өндөрхаан хотод байгуулагджээ. Одоо Хэнтий аймаг 18 сум, 4 тосгон, 89 багтай. Тус аймаг ойт болон тал хээр хосолсон 80.3 мянган км2 газар нутагтай, нийт 23.8 мянган өрх, 76.7 мянган хүн амтай. 

Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгж. 

Хэнтий аймаг нь Монгол орны эдийн засгийн Зүүн бүсийн хойд хэсэгт оршдог. Нутаг дэвсгэр, хүн ам, малын тоогоор манай дундаж аймгийн тоонд орно. Хэнтии аймгийн ихэнх сум Тал хээрийн байгалийн бүсэд хамрагдах бөгөөд харин Цэнхэрмандал, Өмнөдэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адрага, Дадал, Норовлин сум Ойт хээрийн бүсэд орно. Аймгийн нийт нутгийн 63.2 хувийг бэлчээр, 4.1 хувь хадлангийн талбай, 0.8 хувь тариалангийн талбай, 14.1 хувийг ойн талбай, 16.5 хувийг тусгай хэрэгцээний газар эзэлдэг. Манай улсын нийт ойн талбайн 7.9, хадлангийн талбайн 19.0 хувийг тус аймаг эзэлдэг. Аймгийн нийт нутаг далайн түвшнээс 830-2362 метрийн өндөрт өргөгдсөн, төрийн тахилгат Хэнтий хан уул (2362), Дэлгэрхаан уул (2111), Баян улаан уул (2042) зэрэг сүрлэг сайхан уулс, Хэрлэн, Онон, Балж зэрэг гол мөрөнтэй.

ШИНЭ МЭДЭЭ