Иргэний үнэмлэх дахин авах

Иргэний үнэмлэх дахин авах

Иргэний үнэмлэх дахин авах

Дэлгэрэнгүй
Сум хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

Сум хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

Сум хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

Дэлгэрэнгүй
Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн онлайнаар байгуулах болможтой боллоо

Хуулийн этгээдийн онлайнаар байгуулах болможтой боллоо

Хуулийн этгээдийн онлайнаар байгуулах болможтой боллоо

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахад иргэнээс зураг шаардахгүй боллоо

Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахад иргэнээс зураг шаардахгүй боллоо

Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахад иргэнээс зураг шаардахгүй боллоо

Дэлгэрэнгүй
Иргэд тоон гарын үсэг авах хүсэлтээ Улсын бүртгэлийн байгууллагад биечлэн гаргана

Иргэд тоон гарын үсэг авах хүсэлтээ Улсын бүртгэлийн байгууллагад биечлэн гаргана

Иргэд тоон гарын үсэг авах хүсэлтээ Улсын бүртгэлийн байгууллагад биечлэн гаргана

Дэлгэрэнгүй
Гадаад паспортыг цахимаар захиалдаг боллоо.

Гадаад паспортыг цахимаар захиалдаг боллоо.

гадаад паспорт цахимаар захиалдаг боллоо

Дэлгэрэнгүй